asociace_jogy

Logo, ČADJ

Česká asociace dětské jógy vznikla v únoru 2012 jako odborné sdružení cvičitelů dětské jógy a odborníků s cílem přiblížit jógu široké veřejnosti, vzdělávat cvičitele, spolupracovat s pestrou paletou odborníků z různých oblastí, sdružovat učitele dětské jógy a vytvářet informační síť pro odbornou i laickou veřejnost.