Mandaly

Slovo mandala pochází ze sanskrtu, obřadního jazyka staré Indie. Znamená kolo nebo oblouk či magický kruh. Ačkoliv slovo je z východu, samotná mandala, tj. kruhový obrazec, se vyskytovala napříč kulturami, a jeho používání je staré jako lidstvo samo. Je nadčasovým symbolem jednoty a rovnováhy. Ukazuje, jak chaos přechází do harmonické podoby. Je to proces, při kterém dochází k vyvážení sil. Každá mandala v sobě nese určitou energii, která působí na tvůrce i pozorovatele. Harmonie z obrazce se přenáší do lidského nitra. V současné době je tento ozdravný proces používám v arteterapii.

Složité kruhové obrazce s nábožensko – spirituálním podtextem, terapie s pastelkou nebo jen hravé omalovánky pro děti i dospělé, to vše jsou mandaly. Čarovný kruh pro všechny. Neexistují žádná svazující pravidla, jak s mandalou pracovat. Vše je jen na tvůrci :-).